STAR WARS


Introduction:

แผนภูมิด้านบนคือ storyline ใช้เพื่อแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในเหตุการณ์ต่างๆโดยใช้เส้นเพื่อแทนตัวละคร เมื่อเส้นตัวละครเดินทางจากซ้ายไปขวาตามลำดับเวลา ตัวละครเหล่านั้นอาจมีปฏิสัมพันธ์กันในเหตุการณ์ต่างๆ ซี่งใน storyline ใช้บริเวณพื้นที่สีเทา (หรือสีอื่น) แทนเหตุการณ์ต่างๆ ข้อมูลภาพด้านบนคัดลอกมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนต์ Star Wars

ในการศึกษานี้จะสุ่ม storyline ขึ้นมา 1 ภาพ ให้ผู้ถูกทดสอบอ่านและตอบคำถาม เพื่อวัดความถูกต้องและเวลาที่ใช้ในการอ่านแผนภูมิ

แบบทดสอบนี้ออกแบบเพื่อแสดงผลได้ดีบนหน้าจอขนาดใหญ่ จึงรบกวนให้ผู้ใช้ขยายขนาดหน้าจอใหญ่สุด